Gebeure

Jaarliks, die tweede Vrydag in April en September word ‘n boeredag/opleidingskursus op die plaas aangebied. Die dag word hoofsaaklik deur Ontwikkelende boere bygewoon.  Vanjaar vind die boeredag op 17 September 2010 plaas. Verskeie ander opleidingskursusse word van tyd tot tyd op die plaas aangebied op versoek van Ontwikkelende boere. ‘n Verskeidenheid onderwerpe word tydens die kursusse aangebied.


Onderwerpe wat hanteer word is:

  • Die bouvorm van die bees.
  • Siekte en siektebeheer.
  • Onthoring en kastrering.
  • Ent en entprogram.
  • Dip en dipprogram.
  • Dosering en doseerprogram.
  • Weiding en weidingbestuur.
  • Lek en lekmengsels.
  • Voer en afronding van vee.
  • Skou, beeshantering en die gereedmaak van beeste vir die skou.


Beoordelaarskursusse op aanvraag